duminică, 2 ianuarie 2011

ELEMENTE DE ENERGETICĂ PLANETARĂ

IMAGINEA GENERALĂ A ELEMENTELOR MATRICEALE DE CONSTITUIRE A PLANETEI NOASTRE
1. Nucleul matriceal, format în nodul unei corzi stelare -  unde acest nod este o structură arhetipală de constituire a unei planetei din componenţa sistemului planetar al unei stele;
2. Primul manşon al matricei planetare, de protecţie a nucleului (împotriva pierderii de vibraţie proprie) şi de protecţie a vieţuitoarelor mărunte de pe planetă (care nu suportă încă o vibraţie planetară foarte puternică, de nivelul iniţial al nucleului matriceal). De asemenea, acest manşon cuprinde structuri celulare de stabilizare vibraţională, care păstrează astfel vieţuitoarele în echilibru vibraţional necesar desfăşurării manifestărilor lor pe planetă;
3. Cel de-al doilea manşon matriceal, care are rolul de a proteja întregul sistem planetar (matrice + planetă pământoasă cu derivatele sale: apoase şi aeriene) de radiaţiile cosmice care pot afecta biosistemul mărunt al planetei.
Amănuntele pot fi studiate la adresa: